Missie:

OpenStad streeft er naar HET jaarlijks “stadsbreed” evenement te zijn voor DE verbinding tussen de ondernemers, werkgevers, bedrijvenverenigingen, gemeente, instanties, scholen en daarmee de werknemers, scholieren, studenten en werkzoekenden eveneens te verbinden. Vanuit de overtuiging daarmee het economisch en sociaal klimaat in Groningen te versterken en te verstevigen.

Visie:

Het ultieme doel is werkgevers, werknemers, werkzoekende, scholieren, studenten met elkaar te verbinden, met als gevolg een versterking “stadsbreed” van ons economisch en sociale klimaat in Groningen.